Služby - zdravotní výkony

SLUŽBY domácí péče

Naše kvalifikované zdravotní sestry provádějí v domácím prostředí pacienta následující zdravotní výkony:

  • vyšetření stavu pacienta sestrou v jeho vlastním sociálním prostředí

  • odběr biologického materiálu - krev, stěry a další

  • aplikace infuzní terapie

  • léčba bolesti

  • ošetření stomií

  • lokální ošetření (ošetření ran, převazy)

  • Klysma, výplachy, cévkování žen i mužů, laváže

  • podávání a aplikace naordinovaných léků (do svalu, pod kůži, do žíly, …).

  • nácvik a zaučování aplikace inzulínu

  • ošetřovatelská rehabilitace