Služby - zdravotní výkony

SLUŽBY domácí péče

Naše kvalifikované zdravotní sestry provádějí v domácím prostředí pacienta následující zdravotní výkony:

  • Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí.

  • Odběr biologického materiálu.

  • Aplikace infuzní terapie.

  • Léčba bolesti.

  • Ošetření stomií.

  • Lokální ošetření (ošetření ran).

  • Klysma, výplachy, cévkování, laváže.

  • Aplikace všech naordinovaných léků (do svalu, pod kůži, do žíly, …).

  • Nácvik a zaučování aplikace inzulínu.

  • Speciální rehabilitaci.