Profesionální zdravotní péče ve vašich domovech

Kdo jsme

Profesionální zdravotní péče ve vašich domovech

 • Máte doma rodiče, kteří se o sebe již nedokážou postarat?

 • Propustili vám někoho blízkého z nemocnice do domácího léčení?

 • Máte v blízkosti pacienta s chronickým onemocněním, u kterého je nutné sledovat změny zdravotního stavu (např. kritické hodnoty krevního tlaku či obsahu cukru v krvi)?

Ve všech těchto případech vám pomůže tým zkušených zdravotních sester, které poskytují odbornou zdravotní (ošetřovatelskou) péči v domácím prostředí klienta.

Domácí zdravotní péče přispívá ke zvýšení kvality života v průběhu nemoci a k urychlení procesu uzdravení či k získání soběstačnosti. Je vhodná pro všechny věkové skupiny pacientů. Naše zdravotní sestry na základě sestaveného plánu péče navštěvují klienty v jejich domácnosti a poskytují jim odborné úkony tak, aby jejich léčba nemusela probíhat ve zdravotnickém zařízení.

Jak funguje domácí zdravotní péče?

Službu domácí zdravotní péče může na základě vyšetření doporučit ošetřující lékař. Pokud domácí péči lékař předepíše, je péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Základním pilířem léčby klienta v domácím prostředí je vzájemná komunikace a spolupráce s ošetřujícím lékařem, který sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta.

Lékař doporučí počet návštěv u pacienta, cíle a formy domácí zdravotní péče a na základě těchto podkladů vypracuje zdravotní sestra ošetřovatelský plán. Podle něj sestra provádí jednotlivé ošetřovatelské úkony, zapisuje všechny objektivní nálezy, změny a biologické hodnoty, o nichž pravidelně informuje ošetřujícího lékaře. Během péče o pacienta sestra průběžně komunikuje s ošetřujícím lékařem a po skončení ošetřovatelské péče sepíše dokumentaci, kterou rovněž předá lékaři.

Výhody domácí zdravotní péče:

 • Pacient může být v nepřetržitém kontaktu se svými blízkými a v prostředí, které zná a kde se cítí dobře. 

 • Pobyt v domácím prostředí má pozitivní vliv na psychiku klienta. 

 • V domácím prostředí se snižuje riziko nemocničních infekcí. 

Pro koho je domácí zdravotní péče vhodná?

Domácí zdravotní péče je vhodná pro všechny věkové skupiny. Nejčastějšími klienty jsou pacienti propuštění z lůžkového zařízení, u kterých je nutná následná léčba. Pečujeme také o chronicky nemocné (většinou seniory, ale také o děti či mladé pacienty) a dále o pacienty po úrazech a operacích, kteří potřebují systematickou léčbu, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy apod. 

Kdo domácí zdravotní péči poskytuje?

Domácí zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry společnosti ADOPE, které mají registraci Ministerstva zdravotnictví ČR. Všechny sestry mají bohaté zkušenosti s péčí o pacienty. Klademe důraz také na další vzdělávání sester a sledování nejmodernějších trendů v oboru. 

Pečujeme o klienty těchto zdravotních pojišťoven: 

 • VZP (111)
 • RBP (213)
 • ZP MV ČR (211)
 • ČPZP (205) 
 • VoZP (201)

Naše kvalifikované zdravotní sestry provádějí v domácím prostředí pacienta následující zdravotní výkony:

 • Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí. 

 • Odběr biologického materiálu. 

 • Aplikace infuzní terapie. 

 • Léčba bolesti. 

 • Ošetření stomií. 

 • Lokální ošetření (ošetření ran). 

 • Klysma, výplachy, cévkování, laváže. 

 • Aplikace všech naordinovaných léků (do svalu, pod kůži, do žíly, …).

 • Nácvik a zaučování aplikace inzulínu. 

 • Speciální rehabilitaci.